دستگاه شستشوی اتوماتیک کانویر(میزی)

دستگاه شستشوی اتوماتیک فرش و قالی مدل :
DELTA-C350/1
این دستگاه به منظور افزایش سرعت ،کیفیت و دقت شستشوی فرش ها در عرض و طولهای متفاوت طراحی شده است . طراحی بسیار دقیق و اجرای مهندسی و انتخاب  مواد و مصالح بسیار باکیفیت ،این امکان را به کاربر می دهد تا او بتواند حتی خودش در هر نقطه از جهان که باشد ، دستگاه را سرویس کند . سرعت شستشو قابل تنظیم بوده و درهرلحظه اپراتور می تواند سرعت را توسط پتانسیومتر متصل به اینورتر تغییر دهد. برسها از تنظیم ارتفاع اتوماتیک به همراه   سنسور محدودکننده  فشار بیش از حد به فرش بهره می برد .
پاشش مواد و آب بصورت همگن در قسمت جلو و عقب دستگاه  ( آبکشی تحت فشار ) انجام می شود .
سرعت شستشوی فرش به مقدار کثیفی فرش و سلیقه اپراتور  برمی گردد که به تشخیص او برای هرفرش سرعت را روی چه عددی تغییر دهد .
عرض کاربری شستشو را می توان از ۳۵۰ تا ۵۵۰ سانتی متر اجرا نمود

زنبیل خرید