کیفیت شستشوی یک دستگاه قالیشویی
میتوان گفت کیفیت شستشی قالی با یک پولیشر دستی با قیمت بسیار پایین در مقایسه با یک دستگاه تمام‌ اتوماتیک شستشو میتواند یکسان باشد مشروط بر اینکه زمان کافی برای بدست آوردن کیفیت مد نظر صرف شستشو شود.
اما از آنجا که در یک قالیشویی خصوصا در ایام پرکار و به اصطلاح شب عید زمان از اهمیت بالایی برخوردار است از دستگاه های شستشوی تمام اتوماتیک برای یک قالیشویی پر کار استفاده میشود.
از طرف دیگر یک سیستم تمام اتوماتیک دارای کیفیتی یکنواخت است و مسائلی چون خستگی، بی انگیزگی و بی دقتی که در یک‌ کارگر می‌تواند باعث افت کیفیت شود بر روی کیفیت یک دستگاه اتوماتیک تاثیر گذار نیست.
دستگاه های شستشوی اتوماتیک از آب و‌ مواد شستشوی کافی و‌ مناسب باید بهره مند شوند و زمان کافی برای جذب آب و مواد و همچنین برس زنی قالی داشته باشند تا به کیفیت شستشویی مناسب منتج شوند.