اگر از سیستم شستشوی فرش توسط  پولیشر دوبرسه یا به طور کل  پولیشر دستی استفاده می نماییم احتیاج به سکویی به عرض ۶ الی ۷ متر و ‌در طول ۸ متر الی ۲۰ متر (به ازای هر فرش ۳ متر، به علاوه ۲ متر ) داریم.
ارتفاع این سکو ۶۰ سانتیمتر(هم ارتفاع ترولی حمل فرش) میباشد.
پوشش سطح این سکو میتواند از موزاییک، بتن یا سرامیک باشد که کاملا مسطح بودن و‌ غیر لغزنده بودن سطح آن را نیز باید در نظر بگیرید .
سطح این‌ سکو‌ می تواند شیبی به ازای هر یک‌ متر یک سانتیمتر برای جاری شدن آب داشته باشد و آب جاری در پایین دیواره سکو توسط کانال باریکی به سیستم فاضلاب منتقل گردد.

فضای لازم برای شستشوی فرش با دستگاه اتوماتیک میزی
عمدتا  قالیشویی هایی که از فضای کمتری در محوطه شستشو برخوردار هستند از دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک میزی استفاده میکنند چراکه مساحت اختصاصی به این دستگاه ۵ متر در ۲/۵ متر می باشد.
چنانچه زمان لازم برای شستشوی قالی برای شما اهمیت بیشتری داشته باشد میتوانید با مشورت  مشاور فروش دستگاه های قالیشویی طول مسیر طی شده توسط فرش بر روی‌ دستگاه تا دو‌برابر و سرعت و پر نهایت تعداد شستوشو را تا دو‌برابر افزایش دهیم .

مساحت لازم برای دستگاه اتوماتیک ریلی دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک‌ ریلی سوار بر ریلی که بر روی‌ یک‌ سکو‌ تعبیه شده عملیات خیس کردن فرش ، ریختن مایع فرش شویی و برس زنی فرش را انجام میدهد.
لذا به سکویی به عرض ۶ متر و طول دلخواه(به ازای هر فرش ۳ متر یه علاوه دو متر اضافه تر) و ‌ارتفاع ۶۰ سانتیمتر نیاز داریم.
پوشش سطح سکو‌ میتواند بتون کاملا سیقل ، موزاییک یا سرامیک غیر لغزنده باشد، نکته مهم اینکه تمام سطح یک‌نواخت و بدون هیچ شیبی در عرض یا طول باشد.