چنانچه برای شستشوی قالی از دستگاه های دستی نظیر پولیشر دستی استفاده میکنید تقریبا زمانی حدود ۱۰ دقیقه برای شستشوی هر فرش صرف میشود، زمان حمل تا آبگیر ۱ دقیقه و زمان آبگیری توسط آبگیر لوله ای بین ۲/۵ الی ۷ دقیقه می باشد.
زمان شستشو با دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک‌ ریلی برای هر فرش ۹۰ ثانیه معادل ۱/۵ دقیقه می باشد و در مدل دستگاه تمام اتوماتیک قالیشویی میزی این عدد بسته به طول میز سفارشی از ۷ دقیقه الی ۱/۵ دقیقه متفاوت است .
هر آنچه طول میز شما بیشتر باشد زمان بیشتری صرف جذب آب و مایع شستشوی فرش برای هر قالی و شده و‌کیفیت شستشو بالاتر میرود.
از این رو در یک واحد زمانی مشخص تعداد بیشتری قالی توسط‌ دستگاه شستوشوی فرش در حال شستوشو‌‌ می باشد.
طبیعتا با بزرگتر شدن دستگاه قیمت آن نیز افزایش می یابد بنابراین برای سفارش دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک میزی مناسب باید با مشورت مشاور فروش پارامترهایی نظیر تعداد قالی قابل پیشبینی در ایام پرکار،مساحت کارگاه قالیشویی و بودجه قالیشویی را مد نظر قرار داد