شور اتوماتیک یا دستگاه شستشوی اتوماتیک قالی
دستگاه شستشوی اتوماتیک فرش توسط  دلتا ماشین یزد در دو نوع و مکانیزم طراحی و تولید شد که بنا به پارامترهای تصمیم گیری که در ادامه ذکر میشود قالیشویی های بسیاری در سراسر جهان از یکی‌ از این دو‌ مدل بهره مند شده اند. دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک میزی   دستگاه قالیشویی تمام اتوماتیک‌ ریلی