از سالها پیش در صنعت رنگرزی، صنایع غذایی و غیره از سانترفیوژ دیگی شکل استفاده میشد و با شکل گیری صنعت قالیشویی به شکلی پرکارتر این دستگاه با نام آبگیر دیگی وارد این صنعت شد.

این آبگیر که تا ۸۰‎٪ از آب فرش را میگیرد در نبود هیچ یک از انواع آبگیرها کمک بزرگی به صنعت قالیشویی میکرد، فرش ها مقدار زیادی از آب زرد رنگ حاصل از شستشو را همراه با خود روی
داربست خشک کن نمیبردند و قرارگرفتن قالی روی داربست کاری آسان تر از قبل شده بود.
به الطبع با خارج شدن مقدار زیادی از آب کثیف حاصل از شستشو قالی بسیار تمیز تر از زمانی بود که #آبگیر_دیگی وجود نداشت، همچنین فرایند خشک کن فرش روی داربست خشک کن قالی زمانی کوتاه تر را به خود اختصاص میداد.
اما چند گله ی بزرگ از قالیشویان بر زبان مشتریان جاری بود؛ « چرا قالی در قالیشویی پاره شده» «چرا قالی چروک دارد»، «چرا قالی پوسیده شده» و چراهای دیگری که جواب همگی در ناکارآمدی یک دستگاه خلاصه می شد، آبگیر دیگی !
چاره ای نبود، قالی برای جا شدن در آبگیر دیگی باید تا میشد و‌این یعنی چروک بسیار زیاد پس از خشک‌شدن و در بسیاری مواقع برای فرش های کهنه تر یا با طول زیاد پارگی به همراه داشت.
همچنین همان ۲۰‎٪ آب زرد رنگ بد بویی که در قالی می ماند در فرایند افتاب خوردن در ریشه فرش خشک‌ میشد و خود را نمایان ‌می کرد، قالیشویان نیز برای اینکه چشم مشتری را گول بزنند با کلر ریشه را سفید میکردند که این امر بعد از مدتی باعث‌ پوسیدگی قالی میشد.
نکته باعث تاسف اینکه امروزه در تمام کشور حدود حداقل ۷۰‎٪ قالیشویان از آبگیر دیگی استفاده می کنند.
تقریبا بیست سال پیش مهندس علی یگانه فرد نیاز قالیشویان به آبگیری که قالی را چروک نکند، کاملا خشک‌کند و به جای استفاده از سه الی چهارکارگر فقط از یک نفر برای آبگیری بهره ببرد با آبگیر لوله ای فرش برطرف کرد.
این اختراع تحولی بزرگ را در صنعت قالیشویی ایجاد کرد و فرایند آبگیری یک فرش را بسیار کوتاه تر کرد، فرش های مشتریان را از شر چروک ‌و پارگی رها کرد و از جان کارگرانی که با اتفاقات تلخی که در قالیشوییها با #آبگیر_دیگی رخ میداد به خطر می افتاد حفظ کرد.