درامد قالیشویی مستقیما با تعداد شستشوی فرش در یک قالیشویی بستگی دارد که خود به پارامترهایی نظیر نوع دستگاه شستشو،

تعداد نیروی لازم برای یک قالیشویی ، تعداد و انواع آبگیرهای مورد استفاده و فضای خشک کردن قالی های آبگیری شده بستگی دارد. ایجاد گلوگاه در هر مرحله میتواند باعث ایجاد ترافیک سنگین و کندی کار در مراحل دیگر شستشو شود.
بنابراین انتخاب این پارامترها باید متناسب با یکدیگر باشد.
تعداد شستشو توسط یک دستگاه دستی در هر شیفت کاری با دو‌عدد پرسنل میانگین ۵۰ تخته فرش ۱۲ متری میباشد که سرعت کار کارگر و میزان کثیفی فرش خود تعیین کننده می باشد.
تعداد شستشوی فرش در هرشیفت کاری برای دستگاه های اتوماتیک‌ میانگین ۲۰۰ فرش میباشد.
تعداد آبگیری هر دستگله آبگیر لوله ای با قدرت بالا نظیر

آبگیر دلتا به طور میانگین ۷۰ الی ۸۰ فرش در هر شیفت میباشد.
برای خشک کردن قالی پس از آبگیری میتوان از داربست خشک کن قالی استفاده کرد که هر لوله ای داربست بسته به دمای هوای محیط زمانی بین ۲ الی ۱۲ ساعت برای خشک شدن یک فرش اشغال میشود بنابر این تعداد داربست ها به دمای محیط و تعداد قالی ها متغیر است.
برای حذف سیستم سنتی داربست میتوان از خشک کن حرارتی قالی استفاده کرد که تعداد فرش قابل تحویل بسته به ظرفیت هر نوع دستگاه متفاوت است.